• Ubezpieczenia komunikacyjne

  Ubezpieczenia komunikacyjne – co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenia komunikacyjne ze strony superpolisa.pl stanowią największy rynek ubezpieczeń. Mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie posiadaczy pojazdów, sprawców wypadków i kolizji oraz pokrzywdzonych przed niekorzystnymi konsekwencjami wydarzeń z udziałem samochodów. Ubezpieczenia komunikacyjne realizują podwójną funkcję. Po pierwsze zabezpieczają przed szkodami materialnymi, takimi jak wydatki, pochodzące z uszkodzenia samochodu. Po drugie, co ważniejsze, ubezpieczenia komunikacyjne chronią wszelkie strony kolizji czy wypadku przed odszkodowaniami z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu zadośćuczynienia.

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  Ubezpieczenia komunikacyjne to jedne spośród najpopularniejszych typów polis oraz należą do elementu ubezpieczeń działu II. Jest mnóstwo typów ubezpieczeń, z czego jedynie ubezpieczenie OC jest niezbędne. Nie znaczy to, iż zakup pozostałych nieobowiązkowych świadczeń to niepotrzebny koszt. Ubezpieczenia komunikacyjne gwarantują pomoc kierowcy i pasażerów podczas wszystkich nieoczekiwanych sytuacji na drodze.

  Ubezpieczenie OC

  OC więc niezbędne ubezpieczenie dla wszelkich właścicieli samochodów mechanicznych. Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz się z odpowiedzialności materialnej względem osoby, jakiej wyrządziłeś/łaś krzywdę podczas wypadku, lub kolizji prowadząc pojazd. Odpowiedzialność taką przyjmuje ubezpieczyciel. Zadośćuczynienie jest określane oraz płacone w granicach odpowiedzialności cywilnej właściciela czy kierującego samochodem, najwyżej do wielkości sumy gwarancyjnej określonej w umowie. Suma gwarantowana teraz stanowi 2,5 mln euro w szkodach na osobach oraz 500 tys. euro w stratach w mieniu.

  Ubezpieczenie Assistance

  Jest to polisa dodatkowa dla wszelkich posiadaczy samochodów mechanicznych. Assistance znaczy pomoc oraz wsparcie oraz zapewnia to dosłownie. Assistance gwarantuje pomoc zorganizowaną poprzez ubezpieczyciela w razie usterki samochodu na drodze, jak np. pęknięta opona, brak paliwa, usterka akumulatora, itp. Assistance nie jest drogim ubezpieczeniem, więc wielokrotnie w wersji „mini” dołączane jest do obligatoryjnego ubezpieczenia OC.

  Zdarzenia nieobjęte ubezpieczeniem


  Zdarzają się sytuacje, w jakich kierowca żąda zadośćuczynienia z umowy ubezpieczenia OC za wypadek, jaki nie jest wydarzeniem objętym ubezpieczeniem w tymże programie. Albo kierowca chce uzyskać zadośćuczynienie za straty powstałe w efekcie wypadku. W ramach umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC nie są także pokrywane wypadki grabieży czy strat wyrządzonych funkcjonowaniem sił natury (itp.).

   

 • Dobra polisa,  Ubezpieczenia komunikacyjne

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  Ubezpieczenia komunikacyjne zaliczają się do ubezpieczeń majątkowych. Do ubezpieczeń tych zalicza się nie tylko ubezpieczenia obowiązkowe, ale również te dobrowolne. Regulowane są one przepisami prawnymi, a każde z nich służy do innego rodzaju ochrony osoby lub jej mienia.

  Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

  Z pośród ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżnia się:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) -stanowi obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich osób, które posiadają pojazd samochodowy np., samochód, motorower, pojazd wielobieżny, ciągnik rolniczy czy chociażby przyczepę. Okres wykupionego ubezpieczenia trwa rok i chroni on właściciela pojazdu przed poniesieniem kosztów finansowych za wyrządzoną szkodę w wyniku ruchu drogowego
  • ubezpieczenie autocasco (AC) – jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym; korzyścią płynącą z zakupu tego ubezpieczenia jest wypłata odszkodowania w przypadku kradzieży auta, uszkodzenia pojazdu poprzez siły natury, nieznanych sprawców, czy uszkodzenia pojazdu z własnej winy
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie dobrowolne; korzyścią wykupienia tego ubezpieczenia jest zwrot kosztów powstałych w wyniku leczenia oraz rehabilitacji po udziale w wypadku komunikacyjnym
  • ubezpieczenie assisstance – kolejne ubezpieczenie z typu tych dobrowolnych; zaletą zakupu tego ubezpieczenia jest zapewnienie kierowcy pojazdu różnego rodzaju wsparcia, takiego jak np.: holowanie auta, podstawienie pojazdu zastępczego, dostarczenie paliwa czy pomoc informacyjną czy też medyczną

  Do ubezpieczeń obowiązkowych należy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), natomiast cała reszta stanowi ubezpieczenia dobrowolne. Choć ubezpieczenia typu OC, NNW oraz assistance nie są obowiązkowe, warto je zakupić, by mieć poczucie bezpieczeństwa w zaskakujących sytuacjach. Warto pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie także inne ubezpieczenia, chociażby od szyb czy opon.

  Wybór odpowiedniego ubezpieczenia

  Wybierając odpowiednie ubezpieczenie należy w pierwszej kolejności zastanowić się, jakie są oczekiwania względem zakupionego produktu. Znając już swoje potrzeby, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy porównywarki internetowej w celu wybrania najkorzystniejszej cenowo oferty, ponieważ ceny u poszczególnych ubezpieczycieli mogą się znacząco wahać. Cena ubezpieczenia zależna jest m. in. od takich czynników jak dane właściciela pojazdu, zwłaszcza wiek czy parametry pojazdu.

   

   

 • Dobra polisa,  Ubezpieczenia turystyczne

  Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

  Czym tak naprawdę jest ubezpieczenie turystyczne?

  Ubezpieczenie turystyczne gwarantuję podstawową ochronę w trakcie różnych podróży – zarówno tych lokalnych, wewnątrz kraju, jak i zagranicznych. Zapewni wsparcie, gdy podczas urlopu dojdzie do wypadku, choroby, lub innych nieszczęśliwych zdarzeń. Turystyczna polisa powinna zagwarantować przede wszystkim zwrot kosztów leczenia, które – zwłaszcza poza Polska – bywają bardzo wysokie. Zakres ubezpieczenia turystycznego może się jednak różnić zależnie od tego, jak zamierzamy spędzać czas podczas wyjazdu oraz jakie dodatkowe opcje będzie ono obejmowało.

  Ubezpieczenie na miarę potrzeb

  Wybór właściwej polisy na wyjazd, dopasowanej do indywidualnych potrzeb, jest bardzo ważnym punktem, o który trzeba zadbać przed każdą podróżą. Ubezpieczenia turystyczne (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-turystyczne/), choć kojarzą się typowo urlopowo, to jednak nie tylko klasyczna ochrona w trakcie wypoczynku nad brzegiem morza. Wśród jakich opcji możemy wybierać, by jak najlepiej zabezpieczyć się na wypadek nieszczęścia podczas wyjazdu?

  • Zwiedzanie i wypoczynek – chyba najbardziej popularne wśród turystycznych ubezpieczeń. Przyda się podczas typowo urlopowych podróży, nawet jeśli ich celem jest wyłącznie zwiedzanie i relaks na plaży;
  • Polisa dla aktywnych – to podstawowe i bardzo ważne zabezpieczenie, które zapewni pomoc w razie wypadków, do których dojdzie w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka;
  • Ubezpieczenie podróży służbowej i pracy fizycznej – to ochrona podczas wykonywania prac innych niż umysłowe, niezależnie od tego, czy jest to wykładanie towaru, praca na produkcji, czy budowa;
  • Narty i snowboard – taka polisa przyda się wszystkim tym, którzy podczas urlopu planują aktywnie spędzać czas na stoku.

  Dobra polisa turystyczna – co powinna zawierać?


  Poza wspomnianymi już, tak ważnymi kosztami leczenia, dobra polisa dla turystów powinna zawierać w sobie również inne istotne elementy, takie jak:

  • Transport medyczny i transport poszkodowanego do kraju – bardzo ważny element każdego ubezpieczenia, zwłaszcza tego na wyjazd. Transport medyczny, a przede wszystkim transport osoby poszkodowanej do Polski, to ogromny wydatek, który bez polisy turysta musi pokryć z własnej kieszeni;
  • Assistance – zagwarantuje podstawową pomoc i wsparcie w trudnej sytuacji, zarówno dla osoby poszkodowanej jak i jej bliskich;
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – ochroni przed finansowymi konsekwencjami nieszczęść, do których dojdzie z winy ubezpieczonego i w wyniku których ucierpią osoby trzecie lub ich mienie;
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – pozwoli uzyskać zwrot kosztów przeznaczonych na leczenie, rehabilitację, lub odszkodowanie dla osoby ubezpieczonej w razie wypadku;
  • Ubezpieczenie bagażu – zarówno od jego zgubienia jak i zniszczenia. Szczególnie ważne, gdy w podróż zabieramy ze sobą drogi sprzęt elektroniczny lub sportowy.